Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego – co powinienien wiedzieć przedsiębiorca

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego – co powinienien wiedzieć przedsiębiorca

Każdy przedsiębiorca który wykonuje działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zobowiązany jest je ubezpieczyć w zakresie odpowiedzialności cywilnej – czyli zawrzeć umowę na ubezpieczenie OC biura rachunkowego (więcej na temat oferty: https://iexpert.pl/biuro-rachunkowe/obowiazkowe-ubezpieczenie-oc-biura-rachunkowego/). W związku z tym ubezpieczenie OC biura rachunkowego jest podstawowym obowiązkiem właściciela biura rachunkowego i nie ma od tego odstępstw. Czym właściwie jest i co nam daje to ubezpieczenie? Co obejmuje a czego nie obejmuje? Czy ta polisa wystarczy? Postaramy się odpowiedzieć na te i wiele innych pytań.

Co to jest ubezpieczenie OC biura rachunkowego i w jakim zakresie chroni biuro rachunkowe?

Każdy przedsiębiorca który wykonuje działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zobowiązany jest je ubezpieczyć w zakresie odpowiedzialności cywilnej - czyli zawrzeć umowę na ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Zobowiązanie zawarcia umowy ubezpieczenia OC biura rachunkowego tyczy się przedsiębiorców którzy prowadzą księgi rachunkowe w formie usługowej. Ochrona ta, w swoim zakresie ma szkody wywołane w związku z prowadzeniem działalności. Ubezpieczenie to, chroni przedsiębiorce niezależnie od tego czy szkoda powstała w wyniku celowych działań czy niedopilnowania przedsiębiorcy. Przedsiębiorca musi pamiętać o zawarciu tej umowy, nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia prowadzenia usługowego ksiąg rachunkowych. Posiadanie OC biura rachunkowego jest niezwykle istotne dla właściciela, ze względu na to, że daje mu ochronę przed odpowiedzialnością cywilną za szkody powstałe w wyniku prowadzenia ksiąg rachunkowych. Możliwość poniesienia wysokich kar finansowych z powodu błędu w tym przypadku jest nieprawdopodobnie wysoka wysoka. Należy pamiętać, że nawet najbardziej doświadczeni księgowi czasem mogą się pomylić. Według ustawy o rachunkowości z roku 1994 za brak OC biura rachunkowego przewiduje się karę grzywny, lub nawet pozbawienia wolności. Rozporządzenie Ministra Finansów określa maksymalną sumę do której ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie na 10000 euro. Sumę tę można zwiększać, poprzez wykupienie dobrowolnej polisy OC. Praca księgowego może się wiązać z możliwością wystąpienia wielu pomyłek, niekiedy kosztownych, ubezpieczone biuro w razie udowodnienia przez klienta pomyłki księgowego, nie poniesie żadnych kosztów.

Za opłatą dodatkowej składki ubezpieczenie biura rachunkowego może objąć także:

  • zakres kadr i płac, czyli wynagrodzenia, dofinansowania, składki US i ZUS
  • ubezpieczenie czynności doradztwa podatkowego,
  • nadwyżkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla biur rachunkowych.

W jakim zakresie nie chroni OC biura rachunkowego?

Jednym z istotnych zakresów jakiego nie obejmuje obowiązkowe OC biura rachunkowego jest ryzyko cybernetyczne. w czasach w których istnieje wiele firm przetwarzających dane osobowe, zabezpieczenie przed wyciekiem lub utratą danych jest niezwykle istotne. Ubezpieczenie to nie chroni także, przed ryzykiem związanym z doradztwem podatkowym, wynagrodzeniami, składkami US, ZUS czy dofinansowaniami. Podsumowując OC biura rachunkowego zapewnia bezpieczeństwo tylko i wyłącznie jeśli chodzi o pomyłki w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Każdy przedsiębiorca który wykonuje działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, zobowiązany jest je ubezpieczyć w zakresie odpowiedzialności cywilnej - czyli zawrzeć umowę na ubezpieczenie OC biura rachunkowego

Czy suma gwarancyjna 10000 euro z dobrowolnego OC biura rachunkowego będzie wystarczająca?

Jeśli klientami usługowego biura rachunkowego są większe przedsiębiorstwa, ta suma może nie wystarczyć, w przypadku popełnienia błędu. Dlatego w tym wypadku należy rozważyć ubezpieczenie nadwyżkowe i dobranie sumy gwarancyjnej zależnie od potrzeb biura rachunkowego.

Przed zakupem ubezpieczenia OC biura rachunkowego warto zapoznać się z wszystkimi ofertami, ponieważ mimo tego, że obowiązkowe ubezpieczenie w każdym towarzystwie obejmuje to samo, może różnić się ceną. Warto przemyśleć rozszerzenie podstawowego ubezpieczenia o dodatkową ochronę i dopasować ją w zależności od potrzeb z pomocą doradców.