Dlaczego warto zdecydować się na ubezpieczenie fizjoterapeuty?

Dlaczego warto zdecydować się na ubezpieczenie fizjoterapeuty?

Ubezpieczenie dla fizjoterapeuty jest obowiązkowe w przypadku rejestracji praktyki fizjoterapeutycznej. Stanowi zabezpieczenie działalności gospodarczej i zwiększa wiarygodność w oczach pacjentów. Jednak na ubezpieczenie mogą zdecydować się również osoby wykonujące zawód fizjoterapeuty, które pracują na etacie.

Ubezpieczenie fizjoterapeuty – kiedy należy wykupić?

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej musi posiadać każdy fizjoterapeuta, który rejestruje własną praktykę w KIF. Zakresem ubezpieczenia objęte są wszystkie czynności, które wynikają bezpośrednio z Ustawy o zawodzie fizjoterapeuty, a więc zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii czy wykonywanie masaży. Ubezpieczenie różni się jednak kwotą maksymalnej odpowiedzialności ubezpieczyciela. Istnieje zróżnicowanie na praktykę fizjoterapeutyczną oraz podmiot leczniczy. Dokładne kwoty są określone przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Informacje są ogólnodostępne, dlatego warto z nich korzystać podczas wybierania najdogodniejszej oferty ubezpieczenia.

Ubezpieczenie chroni przede wszystkim osobę ubezpieczoną przed odpowiedzialnością finansową, która wynika z prowadzonej działalności zawodowej. Wobec tego, w przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub popełnienia błędu skutkującym uszczerbkiem na zdrowiu, można oczekiwać wypłaty środków finansowych osobie poszkodowanej. Ubezpieczenie OC to stosunkowo niska cena w skali roku, jednak jej wykupienie rekomendowane jest również osobom, które nie są do tego zobligowane według obowiązującego prawa.

Dlaczego warto zdecydować się na ubezpieczenie?

Pomimo że ubezpieczenie OC dla fizjoterapeuty nie chroni przed wszystkimi błędami, jest dużym wsparciem w prowadzeniu własnej działalności, Polisa prawna chroni osobę wykonującą pracę w zakresie fizjoterapeuty przed szkodami osobowymi powstałymi w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Pomimo że w przypadku osób pracujących na etat nie ma wymogu wykupowania polisy OC, okazuje się ona istotnym wsparciem w wyniku wystąpienia błędu w sztuce. Wówczas sąd może zasądzić wypłatę wysokiego odszkodowania, zadośćuczynienia, a nawet renty. Zgodnie z prawem każdy pracownik etatowy ponosi odpowiedzialność do kwoty stanowiącej trzy wynagrodzenia.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie?

Ubezpieczenie OC nie obejmuje wszystkich błędów oraz wypadków przy pracy. Przede wszystkim ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności w przypadku umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu pacjenta. Wypadki wynikające z umyślnego działania nie wchodzą zatem w zakres obowiązków podmiotu ubezpieczającego. Ubezpieczenie nie obejmuje także szkód spowodowanych oddziaływaniem na kod genetyczny oraz skutków wykonywania działalności za pomocą maszyn, do których dana osoba nie ma uprawnień. Ubezpieczenie nie będzie obowiązywać, jeśli fizjoterapeuta wykonywał swoją pracę w stanie nietrzeźwości.

Ubezpieczenie zostanie wypłacone dopiero po zakończeniu procesu sądowego. Nie ma możliwości wypłaty środków, gdy postępowanie wciąż jest w toku. Zgodnie z obowiązującym prawem ubezpieczyciel nie odpowiada za wyrządzoną szkodę, jeśli suma szkód przewyższa sumę gwarancyjną ustaloną w umowie.

Warto pamiętać, że wszystkie szczegóły dotyczące danego ubezpieczenia zawsze znajdują się w OWU (Ogólnych Warunkach Ubezpieczeniach). Ubezpieczyciel ma obowiązek zawarcia wszystkich niezbędnych informacji dotyczących danej oferty ubezpieczeniowej. Warto pamiętać, że ubezpieczenie wpływa również na wizerunek danej osoby, która dzięki niemu postrzegana jest jako osoba bardziej wiarygodna w oczach placówki oraz pacjentów. W przypadku osób prowadzących własną działalność gospodarczą to przede wszystkim zmniejszenie ryzyka finansowego danej działalności leczniczej. Pomimo niektórych wykluczeń, ubezpieczenie pozwala uniknąć dotkliwych skutków finansowych wynikających z popełnienia błędu wynikającego z błędu w sztuce.