Odpowiedzialność cywilna architekta: Kluczowa ochrona dla profesjonalistów

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) to niezwykle istotna forma zabezpieczenia dla osób pracujących w branży architektonicznej. Architekci, podobnie jak inni profesjonaliści, nie są wolni od możliwości popełnienia błędów lub zaniedbań w swojej pracy, które mogą spowodować straty finansowe dla klientów lub osób trzecich. W takich sytuacjach ubezpieczenie OC staje się niezbędnym narzędziem ochrony przed roszczeniami…