Jak działa ubezpieczenie radców prawnych?

Jak działa ubezpieczenie radców prawnych?

W ostatnich latach bardzo dużą popularnością cieszy się rozszerzone ubezpieczenie radcy prawnego (z którego szczegółami zapoznasz się tutaj: https://iexpert.pl/radca-prawny/). Należy pamiętać, że obowiązkowym ubezpieczeniem są jedynie objęci radcy prawni, którzy legalnie wykonują zawód na podstawie ustawy z dnia 6 lipca 1982 roku o radcach prawnych.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

W ostatnich latach bardzo dużą popularnością cieszy się rozszerzone ubezpieczenie radcy prawnego

Dla ochrony ubezpieczeniowej kluczowe jest określenie chwili powstania obowiązku ubezpieczeniowego. Warto mieć na uwadze, że obowiązek ubezpieczenia powstaje najpóźniej w dniu, który poprzedza rozpoczęcie wykonywania zawodu radcy prawnego. Na bardzo wysokie odszkodowania mogą liczyć osoby, którym radca prawny wyrządził dowolną szkodę związaną z wykonywanym przez niego zawodem. Minimalne sumy gwarancyjne zależą od danego ubezpieczyciela, ale z reguły wynoszą one kilkadziesiąt złotych. W pewnych sytuacjach ubezpieczenie radcy prawnego jest wyłączone lub ograniczone. Takie sytuacje są przewidziane między innymi w Rozporządzeniu Ministra Finansów z 11.12.2003 roku w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia OCB. Warto dokładnie przejrzeć warunki umowy ubezpieczeniowej, żeby wiedzieć na co trzeba się przygotować. Dodatkowe ubezpieczenie OC może się przydać radcom, którzy działają w spółkach lub współpracują z podwykonawcami. Tylko wtedy mogą mieć pełną ochronę, dlatego warto to przemyśleć. Radcowie prawni też coraz częściej decydują się na prowadzenie działalności w formie spółek. W ten sposób mogą zmaksymalizować swoje zyski i zrobić większe obroty. Jeszcze kilkadziesiąt lat temu dominowały głównie jednoosobowe działalności, ale teraz wszystko się zmienia. Korzyści wynikające ze współpracy potrafią być naprawdę bardzo wysokie. W Polsce najczęściej występują spółki jawne, komandytowe oraz partnerskie.

Obowiązkowe ubezpieczenie radców prawnych

Obowiązkowe OC radcy prawnego niestety nie chroni go przed roszczeniem, które powód kieruje do spółki

Obowiązkowe OC radcy prawnego niestety nie chroni go przed roszczeniem, które powód kieruje do spółki. Niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe nie uznają roszczeń, jeżeli spółka nie posiada dedykowanej polisy. Roszczenia, które dotyczą uchybienia terminu, przedawnienia lub niewłaściwej oceny dokumentu najczęściej wpływają do towarzystw ubezpieczeniowych. Nowością nie jest również obowiązek zapewnienia ochrony dla spółek, ponieważ pojawiło się to już jakiś czas temu. Radcowie prawni, adwokaci oraz doradcy podatkowi mogą być objęci taką ochroną ubezpieczeniową. Kwestia odpowiedzialności za podwykonawców należy do jednych z najważniejszych czynników ryzyka. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że można skutecznie wykluczyć czynnik ryzyka. Niezbędne jest jednak wykupienie rozszerzonego ubezpieczenia, które pojawia się w nadwyżkowym OC. Warto zaznaczyć, że takim ubezpieczeniem może być objęta dowolna liczba podwykonawców.