Dlaczego OC radcy prawnego jest takie ważne?

Dlaczego OC radcy prawnego jest takie ważne?

Radca prawny, jak i adwokat musi być posiadaczem ważnego ubezpieczenia od czynności cywilnoprawnej. Obowiązek jest nałożony na te grupy zawodowe poprzez zastosowanie ustawy odnośnie prawa o adwokaturze, a także na mocy Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 roku. Należy wiedzieć, że bez ważnej polisy OC, radca prawny nie może świadczyć swoich usług w żadnym zakresie w ramach prowadzenia działalności gospodarczej. W związku z powyższym, nie może udzielać porad prawnych, pisać pism, oraz reprezentować klientów na sali rozpraw.

Odpowiedzialność cywilna radcy prawnego

Radcowie prawni muszą posiadać ważną polisę odnośnie obowiązku posiadania ubezpieczeń na wypadek:

 • wyrządzenia szkód przy wykonaniu codziennych czynności zawodowych
 • występowania przed urzędami, a także sądami
 • szkód w opracowaniu aktów prawnych.

Zalety wykupienia OC radcy prawnego

Należy wiedzieć, że poprzez wykupienie polisy OC radcowie prawni zyskują:

 • minimalizowanie ryzyka związanego z prowadzeniem własnego miejsca pracy
 • poczucie bezpieczeństwa
 • spełnienie wymogu prawnego (więcej)
 • rzetelną oraz skuteczną obsługę od podpisania wniosku, do wypłat odszkodowania
 • pokrycie szkód związanych z błędami w drodze wykonywania swoich obowiązków.

Dodatkowe OC radcy prawnego

Gdyby zdarzyło się tak, że standardowe ubezpieczenie cywilnoprawne to za mało, można w tym czasie pomyśleć o dodatkowym ubezpieczeniu. Kwota ubezpieczenia może być podwojona nawet do miliona euro. W ramach różnych pobocznych świadczeń, każdy radca prawny może ubezpieczyć kancelarią na wypadek konsekwencji swoich błędów zawodowych.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC radcy prawnego

Przy zawarciu umowy ubezpieczeniowej w związku z odpowiedzialnością cywilnoprawną, bądź świadomy takich wyłączeń takich jak:

 • szkody wycenione na kwotę wyższą jak 50 000 zł. Limity te wynikają z rozporządzenia
 • szkody, takie jak uszkodzenia, lub zniszczenia mienia osobom które pozostają w związku z małżonkiem, lub które prowadzą z nią biznes
 • szkody, które powstały po skreśleniu radcy prawnego z listy adwokatów
 • szkody, które powstały na skutek działań wojennych, zamieszek, a także są skutkiem aktu terroru.

Radcowie prawni muszą pamiętać, że w każdym dużym mieście w kraju, konkurencja jest znaczna. Potencjalny klient wybierając odpowiednią dla siebie osobę do reprezentowania, ma prawo zobaczyć ważną polisę ubezpieczeniową na wypadek powstania błędów przy pracy. Klienci chcą ją zobaczyć, dla własnego bezpieczeństwa w ramach nieprzewidzianych następstw. Należy wiedzieć, że koszty wynikające z opłat składek są niewielkie w stosunku do utraconych korzyści w momencie jej nie podpisania. Polisę każdy radca może zakupić przez Internet, infolinię, oraz bezpośrednio u agenta. Wszystkie oferty są ogólnodostępne, oraz nie wymagają wiele czasu.

Podsumowanie

Prawnie nie występuje możliwość, aby radca prawny, lub adwokat nie posiadał ważnego ubezpieczenia OC. OC radcy prawnego jest wymagane przez odpowiednie rozporządzenia, oraz ramy prawa. Obowiązek został nałożony poprzez rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2003 roku. Dobrze jest wiedzieć, że ubezpieczenie pokrywa szkody do kwoty 50 000 euro, lub jej równowartości. Jeśli zdarzy się tak, że radca prawny, lub też adwokat chce skorzystać z wyższych sum gwarancyjnych, musi swoją polisę rozszerzyć o inne dostępne opcje polis nieobowiązkowych. Polisa od czynności cywilnoprawnych jest przede wszystkim źródłem bezpieczeństwa. Nie warto patrzeć na nią poprzez pryzmat przykrego obowiązku. Dzięki niej każdy radca prawny, oraz adwokat jest zabezpieczony na wypadek przykrych zdarzeń.