OC radcy prawnego- co musisz wiedzieć?

OC radcy prawnego- co musisz wiedzieć?

Radcowie prawni, tak jak adwokaci muszą posiadać umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Obowiązek ten nakłada na nich ustawa odnośnie prawa o adwokaturze, a także Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 grudnia 2003 roku. Bez posiadania ważnej polisy na wypadek odpowiedzialności cywilnej radca prawny nie może wykonywać pracy, czyli udzielać porad radcowskich, pisać pism oraz reprezentować klientów na sali rozpraw.

Odpowiedzialność cywilna radcy prawnego

Każdy adwokat ma za zadanie wykupić polisę odnośnie obowiązkowego ubezpieczenia na wypadek:

Nie ma możliwości, aby radca prawny nie posiadał ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wypadek szkód

 • wyrządzenia szkód przy wykonywaniu czynności w ramach pomocy prawnej
 • występowania przed sądami, oraz urzędami
 • opracowywaniu projektów aktów prawnych.

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie OC chroni w momencie trwania umowy ubezpieczeniowej osobę ubezpieczeniową, która dokonała szkód na skutek swoich działań podczas prowadzenia czynności zawodowych.

Zalety wykupienia OC radcy prawnego

Poprzez wykupienie ubezpieczenia radca prawny ma gwarancję:

 • zapewnienia ochrony ubezpieczeniowej w okresie ważnej polisy
 • świadomość minimalizacji ryzyka związanego z prowadzeniem firmy
 • poczucie bezpieczeństwa w przypadku dokonania szkód
 • spełnienie obowiązku wynikającego z ustaw
 • system płatności w sposób ratalny, jeśli tego oczekuje radca
 • rzetelną i sprawną obsługę od etapu podpisania umowy do wypłaty odszkodowania z powodu powstałej szkody
 • pokrycia szkód wyrządzonych na skutek własnych błędów.

Dodatkowe OC radcy prawnego

Warto wiedzieć, że ubezpieczenie OC chroni w momencie trwania umowy ubezpieczeniowej osobę ubezpieczeniową, która dokonała szkód na skutek swoich działań podczas prowadzenia czynności zawodowych

Wykup rozszerzenia polisy o dodatkowe ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej może podwoić kwotę ubezpieczenia nawet do miliona euro. W ramach dodatkowych świadczeń, każdy radca prawny może ubezpieczyć swoją kancelarię na wypadek następstw nieszczęśliwych wypadków.

Czego nie obejmuje ubezpieczenie OC radcy prawnego

Przy zawieraniu umowy ubezpieczeniowej odnośnie odpowiedzialności cywilnej, radca prawny powinien być świadomy takich wyłączeń jak:

 • szkody powstałe na skutek działań wojennych, zamieszek, ale także aktów terroru
 • szkody powstałe  przez ubezpieczonego po skreśleniu z listy adwokatów, ale także w okresie zawieszenia praw do wykonywania zawodu
 • szkody takie jak uszkodzenie, lub zniszczenie przez osobę ubezpieczoną mienia małżonkowi, rodzeństwu, czy powinowatym, z którym osoba objęta ubezpieczeniem jest w związku, lub prowadzi wspólny biznes
 • szkody wycenione na kwotę wyższą niż 50 000 euro, z uwagi na limity wynikające z rozporządzenia. Kwota w euro, jest przeliczana po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego.

W każdym mieście w kraju, praktyki radcowskie są prowadzone przez co najmniej kilku adwokatów. Zanim zdecydujesz się na skorzystanie z usług konkretnego radcy, sprawdź czy posiada on ważne OC radcy prawnego – iExpert. Warto mieć formę zabezpieczenia przed ewentualnymi wypadkami, które mogą zaistnieć w trakcie współpracy. Taką polisę każdy z nich może zakupić nawet przez Internet, czy kontakt telefoniczny. Jest ona ogólnodostępna, oraz nie wymagająca czasowo.

Podsumowanie

Nie ma możliwości, aby radca prawny nie posiadał ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na wypadek szkód. Obowiązek posiadania OC nakłada rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2003 roku. Bez posiadania tego ubezpieczenia radca nie może prowadzić firmy, ani świadczyć swoich usług w zawodzie. Ubezpieczenie pokrywa szkody do kwoty 50 000 euro, co również zostało uregulowane w sposób równy dla wszystkich w rozporządzeniu. Jeśli radca chce skorzystać z pokrycia szkód na kwoty wyższe musi wykupić rozszerzenie nieobowiązkowe. Polisa daje bezpieczeństwo, oraz świadomość minimalizacji ryzyka pochodzącego z prowadzenia działalności.