Obowiązkowe ubezpieczenie OC pośrednika – zabezpiecz swój biznes

Obowiązkowe ubezpieczenie OC pośrednika – zabezpiecz swój biznes

Pośrednik nieruchomości w swojej pracy na co dzień ma do czynienia z transakcjami sprzedaży, kupna czy też wynajmu mieszkań, domów i działek. Za prawidłowy przebieg transakcji, w większości opiewających na duże sumy, odpowiada właśnie pośrednik. Do wykonywania tego zawodu niezbędne jest posiadanie ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Czym jest i dlaczego każdy pośrednik musi je mieć?

Ubezpieczenie pośrednika nieruchomości – co warto o nim wiedzieć?

Obowiązek posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej nakłada Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Taka polisa chroni pośrednika przed negatywnymi skutkami różnych zdarzeń, które zaistnieją w wyniku nie tylko podjętego przez niego działania, ale również zaniechania i które wiążą się z wykonywaniem działalności pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Do szkód, które obejmuje obowiązkowe ubezpieczenie pośrednika nieruchomości ze strony iexpert.pl, zaliczyć możemy te, które powstały z powodu:

Pośrednik nieruchomości w swojej pracy na co dzień ma do czynienia z transakcjami sprzedaży, kupna czy też wynajmu mieszkań, domów i działek

  • zgubienia, zniszczenia lub uszkodzenia dokumentów,
  • działania podwykonawców,
  • wykonywania homestaging’u,
  • posiadania i korzystania z pomieszczeń biurowych, w których pośrednik wykonuje swoją działalność,
  • prowadzenia doradztwa w obszarze rynku nieruchomości oraz wykonywania czynności z zakresu pośrednictwa w obrocie nieruchomościami,
  • tworzenia opracowań i ekspertyz dotyczących nieruchomości.

Obowiązkowe ubezpieczenie pośrednika nieruchomości ważne jest przez rok, a minimalna suma gwarancyjna wynosi 25000 euro przez okres ubezpieczenia, który nie przekracza wspomnianego roku. Pośrednicy, którzy nie posiadają ubezpieczenia OC, muszą się liczyć z karami pieniężnymi, wynoszącymi od od 8000 do 20000 złotych.

Kto musi posiadać ubezpieczenie OC i z jakimi obowiązkami się to wiąże?

Pośrednik nieruchomości w swojej pracy na co dzień ma do czynienia z transakcjami sprzedaży, kupna czy też wynajmu mieszkań, domów i działek

Każdy pośrednik, dbający o swoje interesy, powinien priorytetowo traktować ubezpieczenie OC. Zgodnie z prawem posiadać je muszą osoby fizyczne, zajmujące się pośrednictwem nieruchomości, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Jeśli pośrednik działa we współpracy z biurem nieruchomości, to wystarczy, że tylko biuro będzie ubezpieczone.

Posiadanie ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej niesie ze sobą istotne obowiązki, o których pośrednik nie może zapomnieć. Doradca świadczy swoje usługi na podstawie umowy pośrednictwa podpisywanej z klientem. Dołączane są do niej różne załączniki. Bardzo ważne jest, aby jednym z nich była kopia polisy lub też certyfikatu. Co dzieje się w momencie, gdy pośrednik zawrze nową polisę? Wówczas musi jak najszybciej przekazać tę informację klientowi.

Korzyści, które niesie posiadanie obowiązkowego ubezpieczenia OC

Każdemu mogą zdarzyć się błędy lub sytuacje, na które nie mamy wpływu. Pośrednik, którego działanie lub zaniechanie spowoduje szkody i nie posiada ubezpieczenia, może narazić swoją firmę na poważne straty finansowe. Ubezpieczenie pośrednika nieruchomości w przypadku takich sytuacji pokryje koszty odszkodowania lub innych roszczeń, o które może ubiegać się poszkodowany klient.
Oprócz tego bardzo istotnego aspektu posiadanie takiej polisy uwiarygadnia nas w oczach klientów, sprawia, że mają oni większe zaufanie do nas i do naszej firmy i chętniej korzystają z naszych usług.

Warto posiadać ubezpieczenie pośrednika nieruchomości, nie tylko z uwagi, że jest ono obowiązkowe. Gwarantuje ono skuteczną ochronę, dzięki której pośrednicy mogą prowadzić swój biznes w spokoju. Możliwość elastycznego doboru wariantu ubezpieczenia sprawia, że zapewnimy sobie ochronę dostosowaną do naszych potrzeb.