Ubezpieczenie górskie – na co należy zwrócić uwagę?

Ubezpieczenie górskie – na co należy zwrócić uwagę?

Góry zachwycają swoim wyglądem o każdej porze roku, dlatego w ciągu roku nie brakuje osób, które chętnie podziwiają ich urok. Ubezpieczenie górskie przydaje się zarówno na polskich jak i zagranicznych szlakach. Osoby, które zadbają o posiadanie ubezpieczenia górskiego nie będą musiały się martwić o nieprzewidziane wydatki w konsekwencji wypadku lub podczas akcji ratunkowej, która będzie odbywała się zagranicą.

Co powinno obejmować ubezpieczenie górskie?

Każda osoba przebywająca w górach musi posiadać świadomość, że ryzyko wypadku jest dość wysokie i może przytrafić się każdemu, niezależnie od umiejętności, przygotowania i okoliczności. W górskich warunkach okoliczności nie są sprzyjające i rzadko kiedy osoba po wypadku może samodzielnie pokonać nawet krótką trasę. W konsekwencji wybór ubezpieczenia jest kluczowy, aby powrócić do domu bez dodatkowych zmartwień i kłopotów. Najlepszym rozwiązaniem jest wybór ubezpieczenia górskiego o bardzo szerokiej ochronie. 

Góry zachwycają swoim wyglądem o każdej porze roku, dlatego w ciągu roku nie brakuje osób, które chętnie podziwiają ich urok

W ramach górskiego ubezpieczenia powinny być ujęte poniższe rozwiązania:

  • pokrycie kosztów leczenia – ubezpieczenie górskie podczas pobytu za granicą powinno przede wszystkim obejmować tę kwestię. Wówczas na ubezpieczycielu spoczywa obowiązek pokrycia kosztów leczenia.
  • ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków – osoba poszkodowana otrzyma od ubezpieczyciela świadczenie, jeżeli dozna szkody, np. skręcenia, złamania.
  • pokrycie kosztów akcji ratowniczej – w Polsce jest ona darmowa, jednak np. w Słowacji to turysta jest zobowiązany do pokrycia tych kosztów.
  • ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej – w razie spowodowania wypadku, w którym ucierpi inna osoba, na ubezpieczycielu spoczywa obowiązek rekompensaty szkód.
  • ubezpieczenie podczas uprawiania sportu (narciarstwo, snowboard) – zalecane w przypadku osób, które w trakcie pobytu w górach będą uprawiały sporty.
  • ubezpieczenie bagażu i sprzętu sportowego.

Koniecznie należy przeanalizować sumę ubezpieczenia turystycznego. Jego wysokość powinna być dostosowana do kraju pobytu. Przed wykupieniem polisy dobrym posunięciem jest zorientowanie się w miejscowych kosztach leczenia, aby nie okazało się, że suma ubezpieczenia będzie zbyt niska.

Kto potrzebuje ubezpieczenie górskie?

Góry zachwycają swoim wyglądem o każdej porze roku, dlatego w ciągu roku nie brakuje osób, które chętnie podziwiają ich urok

Ubezpieczenie górskie z zasady jest rekomendowane przede wszystkim dla osób udających się w góry. Jednak przede wszystkim potrzebują go osoby, które w trakcie pobytu będą uprawiać sportu. Jest to zarówno narciarstwo, jazda na snowboardzie czy wspinaczka górska. Dedykowane są dla nich rozszerzone wersje ubezpieczenia górskiego. Podczas uprawiania sportów, ryzyko powstania urazów zdecydowanie wzrasta, dlatego warto zabezpieczyć się na ewentualne koszty leczenia i późniejszej rehabilitacji.

Ubezpieczenie górskie od kosztów akcji ratowniczej

Niejednokrotnie media donosiły o Polakach, którzy doznali wypadku po słowackiej stronie Tatr. W ich przypadku miejsce incydentu jest kluczowe w odniesieniu do rozliczenia kosztów akcji ratowniczej. W polskich górach, wszystkie akcje ratownicze są bezpłatne, jednak w Słowacji to turysta jest zobowiązany do ich pokrycia. Ubezpieczenie pozwala ochronić się przed tym wydatkiem i to dość wysokim. Udzielenie pomocy medycznej na szlaku to wydatek rzędu ok. 4000 zł, a akcja z użyciem helikoptera ratunkowego kosztuje ok. 20 000 zł. Akcje ratownicze są kalkulowane w oparciu o ich poziom skomplikowania, panujących warunków i okresu w ciągu roku. Akcja poszukiwawcza może kosztować nawet 15 000 euro. Zadbanie o tę kwestię pozwoli na swobodną zmianę trasę wycieczki, jeżeli początkowo planowane były wędrówki wyłącznie po polskich Tatrach. Przed wyjazdem w góry do innego kraju należy dokładnie zorientować się jak kształtuje się kwestia rozliczenia tych wydatków i na kim spoczywa odpowiedzialność. 

Ubezpieczenie górskie dla alpinistów i himalaistów

Osoby, które są pasjonatami wspinaczek wysokogórskich mogą skorzystać ze specjalnej oferty firm ubezpieczeniowych. Możliwe jest uzyskanie ochrony przez okres 12 miesięcy od momentu złożenia wniosku. Obejmuje ono zarówno koszty akcji ratunkowej, leczenia, transportu do kraju, odpowiedzialności cywilnej, bagażu jak i również umożliwia uzyskanie bezpłatnej pomocy prawnej. Ten rodzaj ubezpieczenia z zasady działa w górach do wysokości 6 000 m n.p.m., ale występuje możliwość jego rozszerzenia do wysokości wynoszącej 7 600 m n.p.m. i na terenie całego kraju, w którym odbywa się wyjazd.